Wetgeving

Alarmsystemen zijn onderworpen aan wettelijke voorschriften, opgemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen. Deze wettelijke voorschriften en normen omschrijven de taken van de alarminstallateur, deze van de gebruiker en de richtlijnen betreffende de ordediensten.

Alarmsystemen

  • Voornaamste verplichtingen voor de gebruiker van een elektronische beveiliging: Ieder systeem dient te worden geïnstalleerd door een erkend installateur.
  • Binnen de 5 dagen na de installatie dient de gebruiker zich aan te bieden bij de korpschef van de gemeente politie met zijn gebruikersboekje. De gebruiker dient alle nuttige personalia van ten minste één contactpersoon, die op zijn beurt aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen, op te geven bij de aangifte aan de korpschef van de gemeentepolitie.
  • Indien de gebruiker het alarmsysteem zelf heeft geïnstalleerd mag dit pas in werking worden gesteld na voorafgaande keuring door een erkende installateur.
  • Het in werking stellen van een alarmsysteem wordt afhankelijk gesteld van het sluiten van een onderhoudscontract.
  • Bij elk alarmsysteem dient een gebruikersboekje voorhanden te zijn op de plaats waar het alarmsysteem is geïnstalleerd.

Officiële wetteksten

19 Juni 2002 - Koninklijk besluit
23 April 1999 - Koninklijk besluit
15 Mei 2002 - Omzendbrief SPV-02

Camerabewaking

Er is een informatieplicht of met andere woorden, de personen welke gefilmd kunnen worden moeten ingelicht worden van dit gebeuren. Dit moet als volgt:
Er moet minstens één bericht opgehangen worden om de bezoeker te informeren dat hij gefilmd wordt. Het moet gaan over een duidelijk leesbaar bericht. Eén bericht per ingang volstaat.

In het bericht dient opgenomen te worden:

  • Naam van het bedrijf die camera’s heeft laten plaatsen. Naam van de verantwoordelijke. Verwijzing naar de wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
  • Weet dat de persoon welke gefilmd wordt het recht heeft om de opgeslagen beelden te bekijken. Hij mag hierom verzoeken.

De wet voorziet ook dat voorafgaandelijk melding moet worden gedaan van het gebruik van dergelijke middelen. Dit dient te gebeuren aan de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Fort Security regelt deze administratie als service naar de klant toe.

Officiële wetteksten

21 Maart 2007 - Regeling van plaatsing

Vraag offerte aan Volledig vrijblijvend Stuur een adviseur Snel een adviseur bij u Bel ons Telefoon: 09 330 222 3
Keep it simple / keep it safe
Ontdek Fort Security